Редакційна політика

Галузь та проблематика

Видання присвячене освітленню досягнень в електромеханіці, електричних машинах, трансформаторах, електромеханічних перетворювачах енергії. Публікуються статті, що стосуються досліджень з електромеханіки, класичних та спеціальних електричних машин і трансформаторів.

Для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців в галузі електромеханіки.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Періодичність публікації

Видання Тематичного випуску планується 1 раз на рік, але по мірі надходження статей до публікації, кількість може бути збільшена.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.