Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 5 (1281) (2018): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії Ізотопія в структурній організації і еволюції електромеханічних перетворювачів енергії Анотація   PDF (Русский)
Василий Федорович Шинкаренко, Ирина Алексеевна Шведчикова, Виктория Владимировна Котлярова
 
№ 11 (1183) (2016): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії Імітаційне моделювання розподілу часу наростання імпульсу струму Анотація   PDF (Русский)
Александр Александрович Петков
 
№ 1 (1223) (2017): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії Автоматизоване формування розрахункових моделей трифазних асинхронних двигунів для програмного середовища FEMM Анотація   PDF (Русский)
Владимир Иванович Милых
 
№ 1 (1223) (2017): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії Аналіз впливу вихрових струмів на динамічні та енергетичні характеристики лінійної електромеханічної системи Анотація   PDF
Андрій Володимирович Жильцов, Дмитро Сергійович Сорокін
 
№ 1 (1223) (2017): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії Аналіз коефіцієнтів вейвлет-спектрів діагностичних сигналів при пошкодженні ротора асинхронного двигуна Анотація   PDF (Русский)
Михаил Васильевич Загирняк, Жанна Ивановна Ромашихина, Андрей Петрович Калинов
 
№ 38 (1081) (2014): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії Анализ процесса пуска в имитационной модели вентильно – индукторного двигателя Анотація   PDF (Русский)
Лидия Петровна Галайко
 
№ 5 (1114) (2015): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії Асинхронні двигуни з секціонованими внутрішніми і зовнішніми роторами для привода газових і рідинних нагнетувачів Анотація   PDF (Русский)
Андрей Андреевич Ставинский, Олег Олегович Пальчиков
 
№ 1 (1223) (2017): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії Асинхронні двигуни з тангенційним зсувом зубцових гармонік магнітного поля. Ч.1. Додаткові електрорушійні сили і втрати Анотація   PDF (Русский)
Андрей Андреевич Ставинский, Олег Олегович Плахтырь, Лариса Владимировна Вахонина, Олег Олегович Пальчиков
 
№ 1 (1223) (2017): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії Асинхронні двигуни з тангенційним зсувом зубцових гармонік магнітного поля. Ч.2. Додаткові моменти і сили Анотація   PDF (Русский)
Андрей Андреевич Ставинский, Олег Олегович Плахтырь, Лариса Владимировна Вахонина, Олег Олегович Пальчиков
 
№ 1 (1223) (2017): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії Будова та алгоритм керування низькошвидкісним сервоприводом на основі синхронного двигуна зі збудженням від постійних магнітів Анотація   PDF
Олександр Володимирович Макарчук, Михайло Васильович Хай
 
№ 38 (1081) (2014): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії Вібродіагностика ексцентриситету ротора асинхронних машин на основі аналізу віброзбуджуючих сил Анотація   PDF (Русский)
Юрий Николаевич Васьковский, Александр Анатольевич Гераскин
 
№ 5 (1114) (2015): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії Вдосконалення алгоритмів керування та дослідження динамічних процесів асинхронних генераторів, працюючих на мережу постійного струму вітроелектричної станції Анотація   PDF
Леонід Іванович Мазуренко, Олександр Васильович Джура, Володимир Іванович Романенко
 
№ 1 (1223) (2017): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії Взаємозв’язок між нестаціонарними фізичними процесами в силових пристроях електромеханіки Анотація   PDF
Володимир Терентійович Чемерис, Ірина Олексіївна Бородій
 
№ 38 (1081) (2014): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії Вибір конструкції електричного двигуна для безштангової насосів Анотація   PDF (Русский)
Илья Николаевич Карпенко, Елена Юрьевна Юрьева
 
№ 5 (1114) (2015): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії Визначення і аналіз генетичних програм суміщених електромеханічних систем типу «Мотор-підшипник» з газомагнітним підвісом Анотація   PDF (Русский)
Василий Федорович Шинкаренко, Виктория Владимировна Котлярова, Анна Анатольевна Шиманская
 
№ 11 (1183) (2016): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії Використання багатокритеріальної оптимізації при проектуванні регульованих асинхронних двигунів Анотація   PDF (Русский)
Виктор Сергеевич Петрушин, Ростислав Николаевич Еноктаев
 
№ 5 (1114) (2015): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії Вплив висоти паза статора на характеристики електричних машин з постійними магнітами Анотація   PDF (Русский)
Виктор Владимир Гребеников, Максим Васильевич Прыймак
 
№ 5 (1281) (2018): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії Вплив параметрів електроходів на показники якості роботи електроенергетичних установок при маневруванні Анотація   PDF (Русский)
Павел Сергеевич Черников, Владимир Алексеевич Яровенко, Елена Игоревна Зарицкая
 
№ 1 (1223) (2017): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії Вплив схеми з’єднання котушок обмотки статора двигуна з ротором, що котиться, на його енергетичні показники Анотація   PDF
Андрій Володимирович Єгоров, Андрій Михайлович Маслєнніков, Олексій Олександрович Дунєв, Володимир Данилович Юхимчук
 
№ 1 (1223) (2017): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії Врахування просторової несинусоїдності магніторушільних сил при проектуванні асинхронних двигунів за еквівалентною квазітривимірною польовою моделлю Анотація   PDF
Олександр Миколайович Попович, Іван Васильович Головань
 
№ 38 (1081) (2014): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії Газовиділення при ушкодженнях силових трансформаторів і його ультразвукова діагностика Анотація   PDF (Русский)
Сергей Александрович Сергеев, Владимир Иванович Бирюлин, Олег Михайлович Ларин, Николай Владимирович Хорошилов, Алексей Николаевич Горлов, Александр Савельевич Чернышев, Дарья Васильевна Куделина
 
№ 5 (1114) (2015): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії Діагностика коротких замикань в обмотці збудження явнополюсної синхронної машини на основі аналізу віброзбуджуючих сил Анотація   PDF
Юрій Миколайович Васьковський, Олександр Анатолійович Гераскін
 
№ 11 (1183) (2016): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії Діагностика кутового ексцентриситету ротора асинхронних двигунів на основі аналізу віброзбуджуючих сил Анотація   PDF
Юрій Миколайович Васьковський, Олександр Анатолійович Гераскін, Надія Володимирівна Беленок
 
№ 5 (1114) (2015): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії До процесу збудження асинхронних генераторів Анотація   PDF (Русский)
Владислав Сергеевич Марков, Игорь Владимирович Поляков
 
№ 1 (1223) (2017): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії Дослідження впливу старіння сталі магнітопровода статора турбогенератора на його енергетичні характеристики Анотація   PDF
Юрій Миколайович Васьковський, Олександр Анатолійович Гераскін, Надія Володимирівна Беленок
 
1 - 25 з 90 результатів 1 2 3 4 > >>