Про журнал

Галузь та проблематика

Видання присвячене освітленню досягнень в електромеханіці, електричних машинах, трансформаторах, електромеханічних перетворювачах енергії. Публікуються статті, що стосуються досліджень з електромеханіки, класичних та спеціальних електричних машин і трансформаторів.

Для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців в галузі електромеханіки.

Періодичність публікації

Видання Тематичного випуску планується 1 раз на рік, але по мірі надходження статей до публікації, кількість може бути збільшена.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Серія "Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії" Віснику НТУ «ХПІ» виходить ось вже п’ятий раз. Наявні номери журналу можна подивитися на сайті кафедри електричних машин за посиланням http://web.kpi.kharkov.ua/elmash (наукова діяльність). Зрозуміло, що це ще і не вік, але ж таки – «мініювілей»!

Хочеться зрозуміти і розповісти – чи вдалася ця серія, чи на правильному вона шляху?

І тут на перший план виходить статистика.

Спочатку загальний огляд – скільки і звідкіля надходять і публікуються статті у нашій серії.

У п’яти номерах журналу опубліковано 90 наукових статей, а за роками: 2014 рік  – 17 статей, 2015 – 16, 2016 – 18, 2017 – 22, 2018 – 17. За кількістю статей лідерами є Харків – 31 стаття, Київ – 28 та Одеса –13.

А усього статті надходили з одинадцяті міст України і одного – Росії, і це: Алчевськ, Дніпро, Запоріжжя, Кам’янське (Дніпродзержинськ), Київ, Кременчук, Львів, Миколаїв, Одеса, Сєверодонецьк, Харків та Курськ. Саме ці міста, де в Україні розвинуті електротехніка та електромеханіка і, зокрема, електричні машини.

А у цих містах це стосується таких відомих і шановних навчальних і наукових закладів та підприємств, як Донбаський державний технічний університет, Дніпровський (Дніпродзержинський) державний технічний університет, Запорізький національний технічний університет, Київський національний університет будівництва та архітектури, Київський національний університет технологій та дизайну, Кременчуцький національний університет, Миколаївський національний аграрний університет, Національний авіаційний університет України, Національний аерокосмічний університет, Національний гірничий університет,  Національний університет біоресурсів та природокористування України, Національний університет «Львівська політехніка», Національний університет кораблебудування, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Одеська національна морська академія, Одеський національний морський університет, Одеський національний політехнічний університет, Харківська національна академія міського господарства, Юго-западный технический университет (м. Курськ), Інститут електродинаміки НАН України, Акціонерна компанія "Харківобленерго", ДП «КБ «Південне», ДП «Завод «Електроважмаш», ПАТ «Електромашина», ТОВ «Електротехніка – Нові технології», ТОВ «Енергоавтоматизація» та ПАТ «Євродін».

Географія і наші партнери, безумовно, дуже важливі і показові. Але ж «обличчя» журналу створюють, у першу чергу, автори та їхні статті. І якщо оцінка наукового рівня статей – це доволі суб’єктивна і неоднозначна справа, то за якісний рівень авторів свідчить їхній статус, який вони заслужили своєю працею, і оцінені державою, навчальними закладами, науковими установами та підприємствами.

Тому представимо з різних боків у кількісній формі якісний склад авторів статей в нашому журналі.

Усього у зазначених дев’яноста статях присутні 129 авторів та співавторів.

Серед них мають вчений ступінь доктора технічних наук 22, і вони фігурують у 65 статтях, тобто можна сказати, що 72 % статей мають докторський рівень. До авторського складу входять також 62 кандидата технічних, а іноді і фізико-математичних, наук. На додаток до вченого ступеню 14 з них мають вчене звання професор, 44 – доцент, 5 – старший науковий співробітник. Один зі співавторів є Членом-кореспондентом НАН України.

І якщо градація вчених ступенів та звань є досить вузькою, то з точки зору посад автори мають дуже широкий спектр. Серед них є ректор, проректор, декан, 10 завідувачів кафедр, 12 професорів, 38 доцентів, 6 завідувачів відділів, 3 провідних і 5 старших наукових співробітників, 3 головних конструктора і один головний електронік, заступник директора і навіть засновник підприємства. Компанію ним складають ще старші викладачі, асистенти, наукові й молодші наукові співробітники, докторант, здобувач, аспіранти, заступники завідувачів відділів, завідувач сектору, інженери різних категорій, менеджер, старший диспетчер і студенти.

Зазначені професіонали і ті, хто ще має ними стати, мають у нашому журналі від однієї і більше статей. Але серед них вже сформувалося ядро – основа авторського колективу журналу. До цих поважних вчених, які написали та опублікували свої статті в усіх п’яті номерах журналу, належать д.т.н., проф. Болюх Володимир Федорович (НТУ «ХПІ»), д.т.н., проф. Васьковський Юрій Миколайович (НТТУ «КПІ»), к.т.н., доцент Гераскін Олександр Анатолійович (НТТУ «КПІ»), п.н.с., д.т.н. Гребеніков Віктор Володимирович (ІЕД НАНУ), к.т.н., доц. Щукін Ігор Сергійович (НТУ «ХПІ»). До них можна віднести і зав. каф., д.т.н., проф. Ставинського Андрія Андрійовича (МНАгрУ), який також має 5 статей, хоча і пропустив один випуск.

Але усіх перевершив спочатку студент, а потім аспірант Єноктаєв Ростислав Миколайович (ОНПУ), який є автором або співавтором 6 статей.

Рекордсменом же став Мілих В.І., тому що опублікував 8 статей.

Таким чином, можна констатувати, що журнал після народження у 2014 році вижив и почав нормально розвиватися. А як він продовжить життя, і як часто буде виходити у світ, у першу чергу залежить від його авторів. Бо без достатньої кількості їхніх статей не може сформуватись жоден черговий номер.

Тому невеликий випусковий колектив ентузіастів кафедри електричних машин НТУ «ХПІ», яка курирує і випускає серію "Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії" Віснику НТУ «ХПІ», запрошує вже знайомих та нових авторів до співпраці. Пишіть, будь ласка, та надсилайте свої статті, і вони будуть жити разом з вами і нами на сторінках нашого спільного журналу!