Поточний номер

№ 3 (1357) (2020): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії
Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». Серія: Електричні машині та електромеханічне перетворення енергії = Bulletin of NTU “Kharkiv Polytechnic Institute” Series: Electrical Machines and Electromechanical Energy Conversion : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2020.  — № 3 (1357) 2020. — 116 с. — ISSN 2409-9295.
Опубліковано: 2020-02-28

Статті

Переглянути всі випуски