Вибір конструкції електричного двигуна для безштангової насосів

Илья Николаевич Карпенко, Елена Юрьевна Юрьева

Анотація


Проведено порівняльний аналіз електричних двигунів обертального і поступального руху, що призводять до руху привід безштангової насоса. Розглянуто занурюються асинхронні двигуни серії ПЕД, регульовані вентильні двигуни, вентильні двигуни з постійними магнітами, вентильні індукторні двигуни, лінійні коаксіальні асинхронні і коаксіальні лінійні синхронні двигуни з постійними магнітами.

Ключові слова


Циліндричний лінійний асинхронний двигун; синхронний лінійний коаксіальний двигун; постійні магніти; конструкція; електромеханіка.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


HOST 18058-80. Dvihateli trekhfaznye asinkhronnye korotkozamknutye pohruzhnye serii PED. Tekhnicheskie uslovyia. – Vveden 01.07.1981.

Kaliy V.A. Problemy proektirovanija i primenenija ventilnykh i asinkhronnykh elektrodvigatelei v ustanovkakh tsentrobezhnykh pogruzhnykh nasosov dlia dobychy nefti. Rezhym dostupa: http://do.gendocs.ru/docs/index-238821.html [Web].

Van’kov A.A. Analiz primenenija komplektnykh privodov na osnove ventilnykh pogruzhnykh dvigatelej v NHDU «RytekNeft». A.A. Van’kov, R.H. Nurhaliev, E.A. Hapchenko. Terrytorija NEFTEHAZ. – # 9. – 2010. – P. 74–78. [Print]

Shevchenko V.V. Razrabotka predlozhenij po ispolzovaniju generatorov s postojannymi mahnitami v energeticheskikh ustanovkakh. V.V. Shevchenko, S.V. Pidkivka. Systemy obrobky informatsii. Zbirnyk naukovykh prats. Kharkivskyi universytet povitrianykh syl. – # 4 (26). – 2010. – P. 188–192.

Nhuvn Tkhan Shon. Perspektivy primenenija ventilnogo induktornogo dvigatelia v neftedobyvaiushchei otrasli. Nhuvn Tkhan Shon. Mekhatronyka. – # 6. – 2011. – Rezhym dostupa: http://mehatronics.ru/2011/06. [Web]

Holenkov H.M. Raspredelenie magnytnoj induktsiji v zazore koaksyal’no-linejnogo asyinkhronnogo dvigatelia s faznoj obmotkoj na begune. H.M. Holenkov, A.V. Veremeenko, N.V. Bohaenko, V.S. Popkov. Elektrotekhnika i Elektromekhanika. – # 6. – 2009. – P. 18–20. [Print]

Veselovskyi O.N. Lyneinыe asynkhronnye dvyhately. O.N. Veselovskyi, A.Yu. Koniaev, F.N. Sarapulov. M.: Enerhoatomizdat. – 1991. – 256 P. [Print]

Khiterer M.Ya., Ovchinnykov Y.Ya. Sinkhronnye elektrycheskie mashyny vozvratno-postupatelnogo dvizhenija. M.Ya. Khiterer, Y.Ya.Ovchinnykov. SPb.: KORONA prynt. – 2004. – 368 P. [Print]

Holenkov H.M. Issledovanie raspredelenyia mahnytnoj induktsii v vozdushnom zazore koaksyalno-lyneinogo sinkhronnogo dvihatelia s aksialnym i radialnym raspolozheniem postojannykh mahnitov na yakore. H.M. Holenkov, A.V. Veremeenko, N.V. Bohaenko, V.S. Popkov. Elektrotekhnika i Elektromekhanika. – # 2. – 2012. – P. 30–32. [Print]