DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Модифікація критерію приведених витрат електроприводу для проектування регульованих асинхронних двигунів

Виктор Сергеевич Петрушин, Ростислав Николаевич Еноктаев

Анотація


Пропонується модифікація критерію приведених витрат електроприводу за рахунок використання коефіцієнта значущості експлуатації, що дозволяє узгодити максимум среднедіапазонного ККД і мінімум среднедіапазонних наведених витрат. В результаті величина модифікованого критерію ПЗ менше величини немодифицированного. Проведено аналіз впливу коефіцієнта інфляції на критерій приведених витрат. Його облік збільшує величину модифікованого критерію ПЗ.

Ключові слова


Регульований асинхронний двигун; оптимізаційне проектування; критерій наведених витрат; модифікація проектного критерію; коефіцієнт інфляції.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Prozorov V.A. "Strategeiia sistemnogo proekirovaniia elektricheskikh mashin" Elektrotekhnika No 2. 2007. 14 – 18. [Print].

Petrushin V.S., S.V. Rjabinin and A.M. Iakіmets'. Programmnyj produkt "DIMASDrive". Programma analiza raboty, vybora i proektirovanija asinhronnyh korotkozamknutyh dvigatelej sistem reguliruemogo jelektroprivoda. Patent UA, no.4065. CD.

The Scottish Power Electronics and Electric Drives Consortium, "Speed software for electric machine calculations," http:// www.speedlab.co.uk/index.html, [web], 2006

Popov V.I., T.A. Akhunov and L.N. Makarov. Sovremennye asinkhronnye elektricheskie mashiny. Novaia Rossiiskaia seriia RA. Moskow. "Znak", 1999

Petrushin V.S. Asinkhronnye dvigateli v reguliruemom elektroprivode. Ucheb. posob. dlia stud. vyssh. ucheb. zavedenii. Odessa. Nauka i tekhnika, 2006.

Petrushin V.S. Privedennye zatraty asinkhronnykh dvigatelei v chastotnom elektroprivode pri razlichnykh zakonakh upravleniia. Elektpomashinobuduvannia ta elektroobladnannia. Resp. mіzhvіd.nauk.-tekhn. zb. No 56. 2001. 51 – 54. [Print].

Petrushin V.S., A.M. Iakіmets' and N.A. Voloshchuk. Vikoristannia modifіkovanogo kriterіiu zvedenikh vitrat pri rozrobtsі visokoefektivnikh asinkhronnikh dvigunіv. Naukovo-tekhnіchnii zhurnal "Elektroinform". No 2. 2008. 6 – 7. [Print].