Асинхронні двигуни з секціонованими внутрішніми і зовнішніми роторами для привода газових і рідинних нагнетувачів

Андрей Андреевич Ставинский, Олег Олегович Пальчиков

Анотація


На основі методу безрозмірних показників технічного рівня з відносними геометричними керованими змінними отримано аналітичні залежності визначення оптимальних геометричних співвідношень за критеріями мінімуму маси, вартості та втрат електромагнітної системи асинхронних короткозамкнених двигунів з секціонованими внутрішніми і зовнішніми роторами згідного та зустрічного обертання і виконано порівняльний аналіз за вказаними показниками таких двигунів з традиційним і оберненим аналогами.

Ключові слова


Згідне і зустрічне обертання; асинхронний короткозамкнений двигун; секціонований ротор; показники технічного рівня.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Glovackij, A.V., L.P. Kubarev, and L.N. Makarov. "Osnovnye napravleniya razvitiya elektricheskih mashin i elektromekhanicheskih sistem na ih osnove." Elektrotekhnika. No. 4. 2008. 2–8. Print.

Brusilovskij, I.V. Aerodinamika osevyh ventilyatorov. Moskva: Mashinostroenie, 1984. Print.

Rusetskij, A.A., M.M. Zhuchenko, and O.V. Dubrovin. Sudovye dvizhiteli. Leningrad: Sudostroenie, 1971. Print.

Cherkasskij, V.M. Nasosy, ventilyatory, kompressory: Uchebnik dlya teploenergeticheskih special'nostej vuzov. Moskva: Energoatomizdat, 1984. Print.

Stavinskij, A.A., and O.O. Palchykov. "Vozmozhnosti usovershenstvovaniya sudovyh osevyh elektroventilyatorov na osnove asinhronnyh kontrrotornyh dvigatelej." Materialy` vseukrayins`koyi naukovo-texnichnoyi konferenciyi z mizhnarodnoyu uchastyu PAETZ-2011. My`kolayiv: NUK, 2011. 40–43. Print.

Stavinskij, A.A. "Sovershenstvovanie sudovyh elektromekhanicheskih sistem vstrechnogo vrashcheniya na osnove special'nyh asinhronnyh dvigatelej." Sudostroenie. No. 6. 2011. 35–38. Print.

Stavinskij, A.A., and O.O. Palchykov "Usovershenstvovanie tihohodnyh birotativnyh asinhronnyh elektroprivodov na osnove special'nyh kontrrotornyh dvigatelej." Materialy` Mizhnarodnoyi konferenciyi. PAEP – 2014. Elektrotexnichni ta komp'yuterni sy`stemy`. No. 5 (91). 2014. 259–261. Print.

Palchykov, О.О. "Skhemy izmeneniya cheredovaniya katushechnyh grupp v asinhronnyh sekcionirovannyh kontrrotornyh dvigatelyah." Zb. nauk. pracz` NUK. Vol. 1. My`kolayiv: NUK, 2013. 72–76. Print.

Stavinskij, A.A., and O.O. Palchykov. "Elektrodvy`gun kontrrotornogo obertannya. Patent na kory`snu model`№ 65002." Patent UA. No. u201104982, 2011. Print.

Stavinskij, A.A., and O.O. Palchykov "Ispol'zovanie metoda otnositel'nyh koefficientov pokazatelej tekhnicheskogo urovnya v reshenii zadach optimizacii asinhronnyh dvigatelej." Elektrotexnika i elektromexanika. No. 5. 2014. 37–44. Print.

Stavinskij, A.A., and O.O. Palchykov. "Celevye funkcii sravnitel'nogo analiza energeticheskoj effektivnosti elektromagnitnyh sistem asinhronnyh dvigatelej s vnutrennimi i vneshnimi rotorami." Elektrotexnika i elektromexanika. No. 1. 2015. 41–45. Print.

Dombrovskij, V.V., and V.M. Zajchik. Asinhronnye mashiny: teoriya, raschet, elementy proektirovaniya. Leningrad: Energoatomizdat, 1990. Print.