№ 5 (1114) (2015)

Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Електричні машині та електромеханічне перетворення енергії – Х. : НТУ «ХПІ». – 2015. – № 5 (1114). – 117 с.

Зміст

Статті

Чисельні розрахунки магнітних полів в торцевій зоні турбогенераторів PDF (Русский)
Владимир Иванович Милых, Наталия Владимировна Полякова 3-11
Оптимізаційний підхід до вибору типу високошвидкісного лінійного електромеханічного перетворювача ударної дії PDF (Русский)
Владимир Федорович Болюх, Сергей Владимирович Олексенко, Игорь Сергеевич Щукин 12-19
Діагностика коротких замикань в обмотці збудження явнополюсної синхронної машини на основі аналізу віброзбуджуючих сил PDF
Юрій Миколайович Васьковський, Олександр Анатолійович Гераскін 20-26
Схема замещения коаксиально – линейного двигателя с аксиальным и радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов PDF (Русский)
Геннадий Михайлович Голенков, Мохсен Аббасян 27-37
Вплив висоти паза статора на характеристики електричних машин з постійними магнітами PDF (Русский)
Виктор Владимир Гребеников, Максим Васильевич Прыймак 32-36
Чисельний розв’язок рівнянь динаміки коаксіально-лінійного двигуна з постійними магнітами PDF
Андрій Володимирович Жильцов, Дмитро Сергійович Сорокін 37-44
Практична реалізація об’єктно-орієнтованого проектування шнекового електродвигуна з масивним ротором PDF (Русский)
Николай Николаевич Заблодский, Владислав Евгеньевич Плюгин 45-51
Вдосконалення алгоритмів керування та дослідження динамічних процесів асинхронних генераторів, працюючих на мережу постійного струму вітроелектричної станції PDF
Леонід Іванович Мазуренко, Олександр Васильович Джура, Володимир Іванович Романенко 52-61
До процесу збудження асинхронних генераторів PDF (Русский)
Владислав Сергеевич Марков, Игорь Владимирович Поляков 62-66
Розподіл магнітного поля та розрахунок основних параметрів магнітопроводів з аморфного сплаву PDF (Русский)
Татьяна Павловна Павленко, Михаил Гарриевич Пантелят, Владислав Евгеньевич Плюгин, Максим Николаевич Токарь 67-71
Параметрична оптимізація регульованого асинхронного двигуна для текстильної промисловості PDF (Русский)
Виктор Сергеевич Петрушин, Ростислав Николаевич Еноктаев 72-75
Енергетичні показники торцевого дугостаторного асинхронного двигуна з дисковим феромагнітним ротором та компенсованою обмоткою PDF
Анатолій Павлович Ращепкін, Роман Сергійович Крищук 76-84
Асинхронні двигуни з секціонованими внутрішніми і зовнішніми роторами для привода газових і рідинних нагнетувачів PDF (Русский)
Андрей Андреевич Ставинский, Олег Олегович Пальчиков 85-90
Порівняльний аналіз масовартісних показників однофазних стрижневих електромагнітних систем з круговими і восьмигранними утворюючими контурами PDF (Русский)
Ростислав Андреевич Ставинский, Александр Николаевич Циганов 91-95
Визначення і аналіз генетичних програм суміщених електромеханічних систем типу «Мотор-підшипник» з газомагнітним підвісом PDF (Русский)
Василий Федорович Шинкаренко, Виктория Владимировна Котлярова, Анна Анатольевна Шиманская 96-101
Системній підхід у проектуванні гребних електричних установок електроходів PDF (Русский)
Владимир Алексеевич Яровенко, Елена Игоревна Зарицкая 102-108