DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Асинхронні двигуни з тангенційним зсувом зубцових гармонік магнітного поля. Ч.2. Додаткові моменти і сили

Андрей Андреевич Ставинский, Олег Олегович Плахтырь, Лариса Владимировна Вахонина, Олег Олегович Пальчиков

Анотація


Обґрунтовано спосіб покращення віброакустичних характеристик короткозамкнених асинхронних двигунів тангенційним зсувом ділянок зубців і стрижнів в роторах з секціонованими магнітопроводами і проміжними кільцями та відповідно зі зсувом гармонічних складових магнітного поля, що викликані зубчатістю активних поверхонь і дискретністю розподілу обмоток. Розглянуті конструкції магнітопроводів ротора, які реалізують вказаний спосіб.

Ключові слова


Асинхронний двигун; додаткові моменти і сили; зубцеві гармоніки; зсув; компенсація; зовнішній ротор.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Volkov L.K., Kovalev R.N., Nikiforova S.N. and etc. Vibratsii i shum elektricheskikh mashin maloy moshchnosti [Vibration and noise of low power electrical machines]. Moskow, Energiya Publ., 1973. 722 p.

Shumilov Yu.A., Chebanyuk V.K. Asinkhronnye dvigateli s uluchshennymi vibroakusticheskimi pokazatelyami [Induction motors with improved vibroacoustic indications]. Kyiv, Tekhnіka Publ., 1991. 160 p.

Belmans R., Vandeput А., Geysen W. Influence of torsional vibrations on lateral oscillations of induction motor rotors. IEEE Transactions on PAS. 1985, vol. 104, no. 7, pp. 1832–1837. Available at: http://ieeexplore.ieee.org/document/5528480/ (accessed 12.01.2017).

Nandi S., Shehad A, H.F. Toleyat H.F. Detection of rotor slot and other eccentricity related harmonics in a three phase induction motor with different rotor cages Energy Conversion. IEEE Transactions on Magnetics. 2001, vol. 16, no. 3, pp. 253–260. Available at: http://ieeexplore.ieee.org/document/937205/ (accessed 12.01.2017).

Cheldyshev, A.M., Breev V.I. Rezul'taty issledovaniy asinkhronnykh mashin s mnogopaketnymi rotorami [Research results of induction machines with multipacket rotors]. Issledovanie parametrov i kharakteristik elektricheskikh mashin peremennogo toka. Mezhvuzovskiy sbornik. Sverdlovsk: UPI im. S.M. Kirova, 1983, pp. 11-18.

Stavinskiy A.A. Problema i netraditsionnye tekhnicheskie resheniya uluchsheniya vibroakusticheskikh kharakteristik asinkhronnykh dvigateley [Problem and nontraditional technical solutions of improving vibroacoustic characteristics of induction motors]. Elektrotekhnіka і elektromekhanіka. 2004, no. 4, pp. 81-85.

Stavinskiy A.A. Asinkhronnyy dvigatel' s vneshnim rotorom dlya privoda vstroennogo ventilyatora [Induction motor with external rotor for drive of embedded fan]. Informatsionnyy listok o nauchnotekhnicheskom dostizhenii № 89 – 2663. Moskow, VIMI, 1991, 4 p.

Stavinskiy A.A., Stavinskiy R.A., Avdeeva E.A. and etc. Universal'nyy metod obosnovannogo vybora tekhnicheskikh resheniy aktivnoy chasti elektricheskikh mashin i apparatov [The universal method of informed choice of technical solutions of electrical machines and apparatuses active part]. Visnik NTU "HPI". Seriya "Elektrichni mashini ta elektromehanichne peretvorennya energii". Kharkov, 2016, no. 11, pp. 70-79.

Stavinskiy A.A., Plakhtyr' O.O., Vakhonina L.V. and etc. Asinkhronnye dvigateli s tangentsial'nym smeshcheniem zubtsovykh garmonik magnitnogo polya. Ch. 1. Dobavochnye elektrodvizhushchie sily i poteri [Induction motors with tangential displacement of tooth harmonic of the magnetic field. Pt. 1. Additional electromotive forces and losses]. Visnik NTU "HPI". Seriya "Elektrichni mashini ta elektromehanichne peretvorennya energii". Kharkov:, 2017. no. , pp. .

Geller B., Gamata V. Vysshie garmoniki v asinkhronnykh mashinakh [Higher harmonics in asynchronous machines]. Moskow: Energiya Publ., 1981, 352 p.

Stavinskiy A.A. Osobennosti magnitoprovodov asinkhronnykh dvigateley s konicheskoy strukturoy zubtsov [Features of magnetic core of induction motors with a conical structure of teeth]. Izvestiya Rossiyskoy akademii nauk. Ser. Energetika. 1992, no. 5, pp. 130137.

Stavinskiy A.A., Plakhtyr' O.O., Vansach O.S. Opredelenie geometricheskikh sootnosheniy aktivnoy chasti asinkhronnykh dvigateley pogruzhnogo, vysokooborotnogo i obrashchennogo [Determining geometric relationships of active part of induction motors of submersible, high-speed and inverted designs]. Elektromashinobuduvannya ta elektroobladnannya: Mіzhvіd. nauk.-tekhn. zb., 2001, no. 57, pp. 67-72.