№ 1 (1223) (2017)

Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Електричні машині та електромеханічне перетворення енергії – Х. : НТУ «ХПІ». – 2017. – № 1 (1223). – 148 с.

Зміст

Статті

Автоматизоване формування розрахункових моделей трифазних асинхронних двигунів для програмного середовища FEMM PDF (Русский)
Владимир Иванович Милых 3-15
Асинхронні двигуни з тангенційним зсувом зубцових гармонік магнітного поля. Ч.1. Додаткові електрорушійні сили і втрати PDF (Русский)
Андрей Андреевич Ставинский, Олег Олегович Плахтырь, Лариса Владимировна Вахонина, Олег Олегович Пальчиков 16-21
Асинхронні двигуни з тангенційним зсувом зубцових гармонік магнітного поля. Ч.2. Додаткові моменти і сили PDF (Русский)
Андрей Андреевич Ставинский, Олег Олегович Плахтырь, Лариса Владимировна Вахонина, Олег Олегович Пальчиков 22-27
Будова та алгоритм керування низькошвидкісним сервоприводом на основі синхронного двигуна зі збудженням від постійних магнітів PDF
Олександр Володимирович Макарчук, Михайло Васильович Хай 28-34
Дослідження впливу старіння сталі магнітопровода статора турбогенератора на його енергетичні характеристики PDF
Юрій Миколайович Васьковський, Олександр Анатолійович Гераскін, Надія Володимирівна Беленок 35-41
Взаємозв’язок між нестаціонарними фізичними процесами в силових пристроях електромеханіки PDF
Володимир Терентійович Чемерис, Ірина Олексіївна Бородій 42-47
Функційні випробування давачів обмеженого кута повороту PDF (English)
Bohdan Mykhailovych Kharchyshyn, Mykhailo Vasylovich Khai 48-51
Математичне моделювання замкненої системи електроприводу на базі вентильного реактивного двигуна на основі методу кінцевих елементів PDF (Русский)
Алексей Викторович Качура, Александр Михайлович Съянов, Роман Михайлович Поляков 52-56
Оцінка маневрених характеристик електроходів на початкових стадіях їх проектування PDF (Русский)
Владимир Алексеевич Яровенко, Елена Игоревна Зарицкая, Павел Сергеевич Черников 57-63
Аналіз коефіцієнтів вейвлет-спектрів діагностичних сигналів при пошкодженні ротора асинхронного двигуна PDF (Русский)
Михаил Васильевич Загирняк, Жанна Ивановна Ромашихина, Андрей Петрович Калинов 64-69
Можливість ідентифікації параметрів асинхронних двигунів енергетичним методом при синусоїдному живленні PDF (Русский)
Юрий Владимирович Ромашихин, Жанна Ивановна Ромашихина, Никита Андреевич Руденко 70-75
Чисельний аналіз магнітного поля циліндричного трифазного індуктора магнітного сепаратора PDF
Володимир Іванович Мілих, Лариса Василівна Шилкова, Світлана Афанасіївна Ревуженко 76-82
Розробка і дослідження давача лінійного переміщення PDF (Русский)
Виталий Викторович Рымша, Игорь Николаевич Радимов, Михаил Викторович Гулый, Игорь Петрович Бабич, Александр Андреевич Калиниченко, Николай Прокофьевич Деменко 83-89
Створення ефективних енергогенеруючих вузлів, які об'єднують станції на поновлюваних джерелах енергії PDF (Русский)
Константин Владимирович Махотило, Иван Игоревич Червоненко, Владислав Сергеевич Кулешов, Кристина Владимировна Кулешова 90-96
Оцінка можливості використання вентильно-реактивного двигуна у складі верстат-гойдалки PDF
Леонід Іванович Мазуренко, Олена Василівна Бібік, Вікторія Григорівна Клименко, Максим Олегович Шихненко 97-100
Урахування втрат від вищих гармонійних в регульованих асинхронних двигунах PDF (Русский)
Виктор Сергеевич Петрушин, Ростислав Николаевич Еноктаев, Олег Игоревич Шестаков, Никита Сергеевич Прокопенко 101-105
Вплив схеми з’єднання котушок обмотки статора двигуна з ротором, що котиться, на його енергетичні показники PDF
Андрій Володимирович Єгоров, Андрій Михайлович Маслєнніков, Олексій Олександрович Дунєв, Володимир Данилович Юхимчук 106-113
Аналіз впливу вихрових струмів на динамічні та енергетичні характеристики лінійної електромеханічної системи PDF
Андрій Володимирович Жильцов, Дмитро Сергійович Сорокін 114-118
Порівняльний аналіз електродвигунів c різною конфігурацією магнітних систем PDF (Русский)
Виктор Владимирович Гребеников 119-124
Особливості проектування коаксіальних лінійних двигунів з постійними магнітами PDF
Олена Юріївна Юр'єва 125-130
Лінійний ударний електромеханічний перетворювач електромагнітно-індукційного типу PDF (Русский)
Владимир Федорович Болюх, Александр Иванович Кочерга, Игорь Сергеевич Щукин 131-139
Врахування просторової несинусоїдності магніторушільних сил при проектуванні асинхронних двигунів за еквівалентною квазітривимірною польовою моделлю PDF
Олександр Миколайович Попович, Іван Васильович Головань 140-144