DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Можливість ідентифікації параметрів асинхронних двигунів енергетичним методом при синусоїдному живленні

Юрий Владимирович Ромашихин, Жанна Ивановна Ромашихина, Никита Андреевич Руденко

Анотація


У статті проаналізовано методи визначення параметрів асинхронних двигунів і сформульовані основні недоліки існуючих методів. Показано, що в якості вихідного методу може використовуватися енергетичний метод при живленні від джерела синусоїдної напруги. У статті показано, що отримання необхідного гармонічного складу забезпечується за рахунок розкладання синусоїдних сигналів напруги та струму на інтервалі, відмінному від інтервалу мережі. Використання зазначених сигналів дозволило виконати визначення електромагнітних параметрів асинхронних двигунів з похибкою, що не перевищує 8 %.

Ключові слова


Асинхронний двигун; енергетичний метод; миттєва потужність.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Voldek A. I., Popov V. V. Elektricheskie mashinyi. Mashinyi peremennogo toka [Electrical Machines. Machines of alternating current], SPb, Piter Publ, 2010, 356 p.

Petrushin, V.S., Enoktaev R.N. Modifikaciya kriteriya privedenuh zatrat electroprivoda dlya proektirovaniya reguliruemuh asinhronnuh dvigateley [Modification of the criterion of reduced drive costs for the design of adjustable asynchronous motors]. Visnik NTU «HPI». Harkiv: NTU «HPI». 2014, no. 38, pp. 132137.

Romashykhina Zh.I., Kalinov A.P., Lucenko I.A. Dekompozytsiya syhnalu elektrorushiynoyi syly obmotok statora dlya diahnostyky poshkodzhen' stryzhniv rotora asynkhronnoho dvyhuna [A decouplig of of electromotive force signal of stator bars for rotor bars damages diagnostics of engine motors]. Elektromehanichni i energosberegauchi sustemu, Kremenchuk, 2013, Vol. 4(22), pp. 27-36.

Galayko L.P. Analiz processa puska v imitacionnoj modeli ventilno-induktornogo dvigatelya [Analysis of the start-up process in the simulated valve-inductor motor model]. Visnik NTU «HPI». Harkiv: NTU «HPI». 2014, no. 38, pp. 63-68.

Zagirnyak M.V., Rodkin D.I., Romashykhin Iu.V., Chornyi O.P. Energeticheskiy metod identifikatsii parametrov asinkhronnykh dvigateley [Energy method identification of induction motors]. Kremenchug, ChP. Shcherbatyh A.V., 2013, 164 p.

Proca A.B., Keyhani A. Identification of variable frequency induction motor models from operating data. IEEE Transactions on Energy Conversion, March 2002, Vol. 17, no 1, pp. 24-31.

Tyukov V.A., Pastuhov V.V., Korneev K.V. Trekhpazovaya model dlya opredeleniya parametrov sterzhnya korotkozamknutogo rotora asinhronnogo dvigatelya [Three-band model for determining the parameters of the squirrel-cage rotor of an asynchronous motor]. Izvestiya tomskogo politekhnicheskogo universiteta. 2011, no 4, pp. 99-102.

Reznik D.V., Rodkin D.I. and Romashikhin Yu.V. Osobennosti opredeleniya elektromagnitnykh parametrov asinkhronnykh dvigateley pri ispolzovanii nizkochastotnogo ispytatelnogo napryazheniya. [Features of the definition of parameters of electromagnetic induction motors by using a low-frequency test voltage]. Trudy mezhdunarodnoy chetyrnadtsatoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii «Elektroprivody peremennogo toka», Izd-vo UGTU Yekaterinburg, March 13-16, 2007, pp. 279-283.

Kazovskij E.Ya. Opredelenie perekhodnyh processov v mashinah peremennogo toka s pomoshchyu chastotnoj harakteristiki [Determination of transient processes in AC machines by means of the frequency response]. Ehlektrichestvo, 1960, no 4, pp. 30-37.

Sivokobylenko V.F., Harchenko P.A. Identifikaciya parametrov asinhronnyh dvigatelej s korotkozamknutym rotorom [Identification of parameters of squirrel cage asynchronous motors]. Visnik KDPU. 2007, no 3(44), pp. 113-116.

Uhan Zh. I., Kalinov A. P. Klasyfikatsiya metodiv diahnostyky poshkodzhen' obmotok rotora asynkhronnykh dvyhuniv [Classification of damages rotor bars diagnostics methods of engine motors]. Visnuk KDU. 2010, Vol. 3(62), pp. 138-144.

Moshchinskij Yu. A., Bespalov V.Ya., Kiryakin A.A. Opredelenie parametrov skhemy zameshcheniya asinhronnoj mashiny po katalozhnym dannym [Determination of the parameters of the asynchronous machine replacement scheme by catalog data]. Ehlektrichestvo, 1998, no. 4, pp. 38-42.

Usolcev A.A Opredelenie parametrov skhemy zameshcheniya asinhronnogo dvigatelya po spravochnym dannym [Determination of the parameters of the induction motor replacement circuit by reference data]. Gosudarstvennyj universitet ITMO. 2011, no. 2, pp. 1-14.

Romashihin Yu.V., Rodkin D.I. and Kalinov A.P. Ehnergeticheskij metod identifikacii parametrov asinhronnyh dvigatelej [Energy method for parameter identification of induction motors]. Visnyk KDPU. 2007, Vol. 3, no. 44, pp. 130-136.

Rodkin D.Y. and Romashihin Yu.V. Ehnergeticheskij metod identifikacii ehlektromekhanicheskih ustrojstv i sistem [Energy method for the electromechanical devices and systems identification]. Izvestiya vysshih uchebnyh zavedeniy i energeticheskih obyedineniy SNG. Energetika. 2011, Vol. 3, pp. 10-20.

Romashykhin Yu. Estimation of efficiency of identification of parameters of asynchronous engines at use of pseudo-polyharmonic signals of the different form [Evaluating the effectiveness of parameter identification of induction motors using pseudopoliharmonic signals of different shapes]. Elektromehanіchnі i Energozberіgayuchі Systemy. 2013, Vol. 1, no. 21, pp. 58-68.

Tonkal V.E., Novoselcev A.V. and Denisyuk S.P. Balans energiy v silovyh tsepyah [Energe balance in power circuit], Kiev, Naukova Dumka, 1992, 312 p.

Rodkin, D.I. Features of the application of the energy method for identifying alternating current motors under pseudo-polyharmonic signals [Particularities of the energy method using for the identification of the engine motors with psevdopoligarmonical signals]. Electromehanichni i energozberigayuchi sustemu. 2009, vol. 1, no. 5, pp. 7-20.

Sergienko A.B. Cifrovaya obrabotka signalov: uchebnik dlya vuzov [Digital Signal Processing: A Textbook for Universities]. SPb, Piter Publ, 2003, 608 p. 20. Dadzhion D., Mersero R. Cifrovaya obrabotka mnogomernyh signalov [Digital processing of multidimensional signals]. Moskow, Mir Publ, 1988, 488 p.

Askakov S.I. Radiotekhnicheskie cepi i signaly: uchebnik dlya vuzov [Radio engineering circuits and signals: Textbook for high schools]. Moskow, Vysshaya shkola Publ, 1988, 536 p.

Ignatov V.A. Theory of information and signaling [Theory of information and signaling]. Moskow, Sovetskoe radio Publ, 1979, 280 p.