DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Непряме визначення обертального моменту досліджуваного електродвигуна

Мирон Васильович Бурштинський, Михайло Васильович Хай, Богдан Михайлович Харчишин

Анотація


Розглядається спосіб визначення обертального моменту електродвигуна за допомогою некаліброваного навантажувального генератора постійного струму без стабілізації магнітного потоку. Обґрунтовується спосіб непрямого визначення електрорушійної сили для визначення обертального моменту. Пропонується методика розрахунку потужності на валу досліджуваного двигуна. Підвищена точність вимірювання обертального моменту на валу.

Ключові слова


Обертальний момент; навантажувальний генератор; стабілізація магнітного потоку; електрорушійна сила; потужність на валу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Gurinov A. S. Izmerenie krutjashhego momenta na vrashhajushhihsja valah [Measuring of twisting moment on the revolved billows] / A. S. Gurinov, V. V. Dudnik, V. L. Gaponov, V. V. Kalashnikov – Rezhim dostupa: http://ivdon.ru/magazine/archive/n2y2012/798. Data zvertannya 21 lyutoho 2018 r.

Kovarskij E. M. Ispytanie jelektricheskih mashin [Tests of electric machines] / E. M. Kovarskij, Ju. I. Janko – M.: Jenergoatomizdat, 1990. – 320 s.

Gol'dberg O. D. Ispytanija jelektricheskih mashin. Ucheb. dlja vuzov po spec. "Jelektromehanika" [Tests of electric machines] / O. D. Gol'dberg. – M.: Vyssh. shk., 1990. – 255 s.

Burshtyns'kyy M. V. Elementna baza system elektropostachannya ta elektropryvodu: Navchal'nyy posibnyk [Element base of the systems of power supply and electromechanic : the Train aid.] – 2-he vyd. vypr. i dopovn. / M. V. Burshtyns'kyy, M. V. Khay, B. M. Kharchyshyn – L'viv, 2010. – 240 s.

Kotelenec N. F. Ispytanija i nadezhnost' jelektricheskih mashin: Ucheb. posobie dlja vuzov po spec. "Jelektromehanika" [Tests and reliability of electric machines : Studies. manual for the institutes of higher on special. "Electromechanics"] / N. F. Kotelenec, N. L. Kuznecov – M.: Vyssh. shk., 1988. – 232 s.

Tret'jakov M. N. Ispytanie jelektrodvigatelej maloj moshhnosti [Test of electric motors of small-yield] / M. N. Tret'jakov – M.–L.: Gos.jenergetich.izd-vo, 1960. – 174 s.

Nikolaev S. A. Rukovodstvo k laboratornym rabotam po jelektricheskim mashinam. Izd. 2-e, pererabot. i dop. Uchebnoe posobie dlja tehnikumov [Guidance to laboratory works on electric machines] / Nikolaev S. A. – M.: Jenergija, 1969. –208 s.

Zherve G. K. Promyshlennye ispytanija jelektricheskih mashin. – 4-e izd., sokr. i pererab [Industrial tests of electric machines] / G. K. Zherve – L.: Jenergoatomizdat. Leningr. otd-nie, 1984. – 408 s.

http://ecatalog.weg.net/tec_cat/tech_motor_sel_web.asp. Data zvertannya 21 lyutoho 2018 r.