№ 5 (1281) (2018): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії

Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». Серія: Електричні машині та електромеханічне перетворення енергії = Bulletin of the National Technical University ― KhPI // Series: Electrical Machines and Electromechanical Energy Conversion : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — № 5 (1281) 2018. — 125 с. — ISSN 2409-9295.
Опубліковано: 2018-06-24

Статті