DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Технічні рішення трифазного маломагнітного компактного трансформатора

Андрей Андреевич Ставинский, Елена Андреевна Авдеева, Олег Олегович Плахтырь, Ростислав Андреевич Ставинский, Александр Николаевич Цыганов

Анотація


Показано можливість зниження зовнішнього магнітного поля, контурного об’єму і трудомісткості виробництва просторових аксіальних електромагнітних систем спеціальних трифазних трансформаторів і реакторів. Удосконалення досягається симетруванням положень фазних елементів в просторі при паралельних поверхнях суміжних стрижнів і спрощенням конфігурацій розгорток секцій і перерізів стрижнів відповідно витих і навито-шихтованих магнітопроводів при нетрадиційних утворюючих контурах стрижнів і обмоткових котушок.

Ключові слова


Трифазний трансформатор; зовнішнє магнітне поле; компактність; магнітопровід; симетрування.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Mel'nikova E. V. Energosberezhenie v Evrope: primenenie energoeffektivnykh transformatorov [Energy saving in Europe: application of energy-efficient transformers] / E.V. Mel'nikova // Energosberezhenie. – 2004. – №1. – s. 61–66.

Perspektivy i sostoyanie razrabotok raspredelitel'nykh transformatorov massovykh seriy [Perspectives and state of development of distribution transformers of mass series] [Elektronnyy resurs] / V.A. Bormosov, M.N. Kostousova, A.F. Petrenko, I.E. Smol'skaya. Rezhim dostupa: www. transform. ru/articles/html/03project /a000001.article(13.09.2004).

Konovalov O.A. Osnovnye trebovaniya k transformatornoreaktornomu oborudovaniyu v sovremennykh usloviyakh [Basic requirements for transformer-reactor equipment in modern conditions]/ O.A. Konovalov, V.I. Pod"yachev // Energetik. – 2010. – №8. – s. 29–31.

Analiz tipichnykh oshibok proektirovaniya transformatorov v malomagnitnom ispolnenii [Analysis of typical errors in the design of transformers in a low-magnetic version] / V.S. Lupikov, A.A. Sereda, A.V. Erisov, N.V. Kryukova, O.A. Gelyarovskaya // Elektrotekhnika і elektromekhanіka. – 2004. – №2. – s. 26–33.

Stavinskiy A. A. Osobennosti naznacheniya i ispol'zovaniya spetsial'nykh elektricheskikh mashin [Features of the destination and use of special electric machines]. / A. A. Stavinskiy // Elektrotekhnіka і elektromekhanіka. – 2008. – № 2. – S. 53–58.

Moore S. / Underwater Robotics: Science, Design & Fabrication / S. Moore, H. Bohm, V. Jensen. – Marine Advanced Technology Education (NATE) Center, 2010. – 770 p.

Blintsov V. S. Transformatory dlya vstraivaniya v obolochki ogranichennogo diametra ob"ektov spetsial'noy tekhniki i postanovka zadachi ikh usovershenstvovaniya [Transformers for embedding in shells of limited diameter objects of special equipment and setting the task of their improvement] / V.S. Blintsov, R.A. Stavinskiy, E.A. Avdeeva, A.S. Sadovoy // Elektrotekhnіka і elektromekhanіka. – 2012. – №2. – s. 16–21.

IEC 1000-4-8: 1993.‖Electromagnetic compatibility. Part 4: Testing and measuring. – Section 8: Power frequency magnetic field immunity test. Basic EMC Publication‖. Edition 1.1. – 2001. – 61 p.

Weston D. A. Electromagnetic Compatibility: Methods, Analysis, Circuiys and Measurement, Third Edition, Third Edition / D. A.

Weston.– Boca Raton: Taylor & Francis Group, CRC Press. – 2016. – 184 p.

Stavinskiy A.A. Optimizatsionnyy sravnitel'nyy analiz struktur staticheskikh elektromagnitnykh sistem. Ch. 1. Varianty i metod otsenki preobrazovaniy [Optimization comparative analysis of the structures of static electromagnetic systems. Part 1. Variants and method for evaluating transformations] / A.A. Stavinskiy, R.A. Stavinskiy, E.A.Avdeeva / Elektrichestvo.– 2014. – № 9. – s. 34–43

Stavinskiy A.A. Universal'nyy metod obosnovannogo vybora tekhnicheskikh resheniy aktivnoy chasti elektricheskikh mashin i apparatov [The universal method for the reasonable selection of technical solutions for the active part of electrical machines and apparatus] / A.A.Stavinskiy, R.A.Stavinskiy, E.A.Avdeeva, O.O.Pal'chikov // Vіsnik natsіonal'nogo tekhnіchnogo unіversitetu “KhPІ”. Zbіrnik naukovikh prats'. Serіya: Elektrichnі mashini ta elektromekhanіchne peretvorennya energії . – Kh.: NTU ―KhPІ‖. – 2016. – №11(1183). – s. 70–79.

Stavinskiy A.A. Obobshchennyy metod strukturnoparametricheskogo sinteza elektromagnitnykh sistem elektricheskikh mashin i induktsionnykh apparatov. Ch.1. Rezul'taty sravnitel'nogo analiza variantov trekhfaznykh elektromagnitnykh sistem transformatorov [Generalized method of structural-parametric synthesis of electromagnetic systems of electric machines and induction devices. Part 1. Results of a comparative analysis of variants of three-phase electromagnetic systems of transformers] / A.A. Stavinskiy, E.A. Avdeeva, O.O. Pal'chikov, R.A. Stavinskiy // Elektrichestvo. – 2017. – №4. – s. 39–49.

Transformatory seriy OSM, OSVM, OSVMS, OSZM, OSZMB, TSVM, TSZM i TSZMV (moshchnost'yu ot 0,063 do 100 kV∙A). Tekhnicheskoe opisanie i instruktsiya po ekspluatatsii OBT. 140.240. – M.: Informelektro, Zak. 1265. – 21 s.

Materialy informatsionnogo sayta ―OAO Elektrozavod‖ [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http:/www.elektrozawod.ru/sites/default/files/production/catalog/pdf /additional/PK_5_8.pdf

Lazarev V.I. Obobshchenie rezul'tatov issledovaniya po probleme elektrodinamicheskoy stoykosti silovykh transformatorov [Generalization of the research results on the problem of the electrodynamic stability of power transformers] / V.I. Lazarev // Tekhnіchna elektrodinamіka. – 2005. – №1. – s. 53–60.

Pat. 88883 Ukrayiny MPK NO1F 27/28 HO1F 27/24, HO1F 21/00. Prostorova elektromahnitna systema [Spatial electromagnetic system] / A.A. Stavyns’kyy, R.A. Stavyns’kyy. – №a200604817; Zayavl. 03.05.2006; Opubl. 10.12.2009, Byul. №23.

Pat. 91755 Ukrayiny MPK HO1F3/00, HO1F27/24. Mahnitoprovid tryfaznoho statychnoho induktsiynoho prystroyu [Magnetic conductor of a three-phase static induction device] / A.A. Stavyns’kyy, R.A. Stavyns’kyy, O. M. TSyhanov. – №a200813522; Zayavl. 24.11.2008; Opubl. 25.08.2010, Byul. №16.

Pat. 39631 Ukrayiny MPK HO1F27/28; HO1F27/30; HO1F27/32. Obmotka statychnoho induktsiynoho prystroyu [Winding of static inductive device] / A.A. Stavyns’kyy, R.A. Stavyns’kyy, O.M. TSyhanov. – №u200809425; Zayavl.18.07.2008; Opubl. 10.03.2009. Byul. №5.

Rozov V.Yu. Vneshnie magnitnye polya silovogo elektrooborudovaniya i metody ikh umen'sheniya [External magnetic fields of power electrical equipment and methods for reducing them] / V.Yu. Rozov. –Kiev: 1995. – 42s. – (prepr. / NAN Ukrainy. In-t Elektrodinamiki; №772).

Pat. 99330 Ukrayiny MPK HO1F27/24. Sposib vyhotovlennya mahnitoprovodu tryfaznoho statychnoho induktsiynoho prystroyu [Method for manufacturing a magnetic conductor of a three-phase static induction device] / A.A. Stavyns’kyy, R.A. Stavyns’kyy, O.A. Avdyeyeva. – №U201414188; Zayavl. 30.12.2014; Opubl. 25.05.2015, Byul. №10.

Pat. 51437 Ukrayiny MPK HO1F27/24, HO1F29/14, HO1F27/26. Prostorova mahnitna systema [Spatial magnetic system] / A.A. Stavyns’kyy, V.I. Kraynyuk, R.A. Stavyns’kyy, O.O. Plakhtyr, – №2002042583; Zayavl. 02.04.2002; Opubl. 17.01.2005, Byul. №1.

Pat. 120851 Ukrayiny MPK HO1F27/24. Sposib vyhotovlennya mahnitoprovodu bahatofaznoho induktsiynoho statystychnoho prystroyu [Method of manufacturing a magnetic core of multiphase inductive statistical device] / A.A. Stavyns’kyy, O.A. Avdyeyeva, D.O. ZHuk, O.O. Plakhtyr, R.A. Stavyns’kyy. – №u201703887 Zayavl. 19.04.2017, Opubl. 27.11.2017, Byul. №22.

Stavyns’kyy A.A. Rozrakhunok tryfaznykh transformatorov z prostorovыm mahnitoprovodom [Calculation of three-phase transformers with spatial magnetic core: Training manual]: Navchal’nyy posibnyk / A.A. Stavyns’kyy, R.A. Stavyns’kyy, O.O. Plakhtyr. – Mykolayiv: NUK, 2004. – 106 s.