№ 4 (1329) (2019): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії

Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». Серія: Електричні машині та електромеханічне перетворення енергії = Bulletin of the National Technical University ― KhPI // Series: Electrical Machines and Electromechanical Energy Conversion : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — № 4 (1329) 2019. — 130 с. — ISSN 2409-9295.
Опубліковано: 2019-04-23

Статті