№ 3 (1357) (2020)

Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії

Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». Серія: Електричні машині та електромеханічне перетворення енергії = Bulletin of NTU “Kharkiv Polytechnic Institute” Series: Electrical Machines and Electromechanical Energy Conversion : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2020.  — № 3 (1357) 2020. — 116 с. — ISSN 2409-9295.

Зміст

Статті

Експериментальне дослідження фізичної моделі трифазного індуктора магнітного поля в робочому режимі при обробці сипучого матеріалу PDF
Володимир Іванович Мілих, Лариса Василівна Шилкова 3-7
Вплив форми імпульсу збудження на силові та швидкісні показники лінійних ударних електромеханічних перетворювачів індукційного та електродинамічного типів PDF (Русский)
Володимир Федорович Болюх, Ігор Сергійович Щукін 8-14
Залежність показників трифазних трансформаторів і реакторів від заповнення сталлю кругових і восьмигранних контурів стрижнів планарних шихтованих магнітопроводів PDF
Олександр Миколайович Циганов 15-23
Вплив скінченної швидкості проникнення поля в осердя на лінійність функції передачі імпульсних трансформаторів PDF
Володимир Терентійович Чемерис, Ірина Олексіївна Бородій 24-28
Підвищення ефективності та надійності комбінованих суднових пропульсивних установок PDF
Сергій Федорович Самонов, Олександр Миколайович Рак, Оксана Володимирівна Глазєва 29-35
Модельно-орієнтована система підтримки приняття рішень для підвищення безаварійності суднової електроенергетичной установки PDF (Русский)
Леонід Вікторович Вишневський, Ігор Євгенович Войтецький, Таїсія Олександрівна Войтецька 36-40
Ферорезонансні режими роботи синхронних машин PDF
Леонід Адамович Білий, Олег Степанович Поліщук, Світлана Петрівна Лісевич, Андрій Олегович Поліщук 41-44
Вплив законів управління частотнорегульованими гребними електродвигунами на маневрені характеристики електроходів PDF
Павло Сергійович Черніков, Володимир Олексійович Яровенко, Олен Ігорівна Зарицька 45-51
Оцінка енергетичної ефективності систем рекуперації енергії механічних коливань транспортних засобів PDF
Юрій Миколайович Васьковский, Михайло Валерійович Пода 52-55
Метод діагностування дефектів у розвитку в міжполюсних перемичках при експлуатації синхронних двигунів PDF
Евген Вячеславович Мглинець, Максим Юрійович Мандровський, Микола Федорович Чекараміт, Олена Юріївна Юр'єва 56-61
Принципи структуроутворення просторово адаптивних електромеханічних систем зі змінною структурою і геометрією активної зони PDF
Василь Федорович Шинкаренко, Вікторія Володимирівна Котлярова, Павло Олексійович Красовський, Назар Андрійович Місан 62-70
Оцінка ефективності електромагнітних екранів для компенсації потоків пазового розсіювання в імпульсному електромашинному генераторі PDF (Русский)
Володимир Терентійович Чемерис, Ірина Олексіївна Бородій 71-77
Еталонна модель адаптивної системи керування лінійним двигуном PDF
Микола Миколайович Заблодський, Станіслав Ігорович Ковальчук 78-83
Електрична машина з двостороннім статором, осевим магнітним потоком, постійними магнітами та багатошаровими друкованими обмотками PDF (Русский)
Віктор Володимирович Гребеніков, Ростислав Віталійович Гамалія, Володимир Сергійович Попков, Олександр Миколайович Соколовський, Микола Володимирович Богаєнко 84-90
Порівняльний аналіз електромагнітних параметрів та силових взаємодій в крупному турбогенераторі в режимі несиметричного навантаження PDF
Володимир Іванович Мілих, Світлана Афанасіївна Ревуженко 91-96
Дослідження стартерного режиму вентильно-індукторного стартер-генератора PDF
Леонід Іванович Мазуренко, Максим Олегович Шихненко, Олександр Васильович Джура, Олександр Анатолійович Білик 97-100
Аналіз магнітного кола в генераторі з поперечним магнітним потоком в режимі неробочого ходу PDF
Андрій Володимирович Єгоров, Андрій Михайлович Маслєнніков, Олексій Олександрович Дунєв, Руслан Вячеславович Бредун 101-105
Експериментальне порівняння методів ідентифікації моменту інерції якоря двигуна постійного струму PDF
Віктор Петрович Шайда, Олена Юріївна Юр'єва 106-111