№ 11 (1183) (2016): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Електричні машині та електромеханічне перетворення енергії – Х. : НТУ «ХПІ». – 2016. – № 11 (1183). – 132 с.
Опубліковано: 2018-06-19

Статті