№ 11 (1183) (2016)

Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Електричні машині та електромеханічне перетворення енергії – Х. : НТУ «ХПІ». – 2016. – № 11 (1183). – 132 с.

Зміст

Статті

Організація чисельно-польових розрахунків електромагнітних процесів в турбогенераторі при його несиметричного навантаження PDF (Русский)
Владимир Иванович Милых 3-10
Використання багатокритеріальної оптимізації при проектуванні регульованих асинхронних двигунів PDF (Русский)
Виктор Сергеевич Петрушин, Ростислав Николаевич Еноктаев 11-14
Імітаційне моделювання розподілу часу наростання імпульсу струму PDF (Русский)
Александр Александрович Петков 15-19
Методологія розрахунку параметрів контактів з жідкометалліческім ефектом, для багатоамперні автоматичних вимикачів PDF (Русский)
Татьяна Павловна Павленко 20-29
Діагностика кутового ексцентриситету ротора асинхронних двигунів на основі аналізу віброзбуджуючих сил PDF
Юрій Миколайович Васьковський, Олександр Анатолійович Гераскін, Надія Володимирівна Беленок 30-35
Управління гребними двигунами електроходів на маневрах PDF (Русский)
Владимир Алексеевич Яровенко, Елена Игоревна Зарицкая 36-41
Порівняльний аналіз магнітних систем з постійними магнітами для електробуса PDF (Русский)
Виктор Владимир Гребеников, Максим Васильевич Прыймак 42-48
Статистичні моделі для діагностики термодефектов ротора в умовах змінного навантаження турбогенераторів PDF (Русский)
Алексей Иванович Титко, Константин Артурович Кучинский, Владислав Алексеевич Титко 49-54
Практична реалізація лінійних імпульсних електромеханічних перетворювачів в промислових пристроях PDF (Русский)
Владимир Федорович Болюх, Сергей Владимирович Олексенко, Игорь Сергеевич Щукин 55-63
Моделювання режимів та регулювання частоти обертання вентильно– індукторного двигуна з перетворювачем із с–скиданням i коливальним поверненням енергії при зміні кутів комутації PDF
Леонід Іванович Мазуренко, Олена Василівна Бібік, Олександр Анатолійович Бібік, Максим Олегович Шихненко 64-69
Універсальний метод обґрунтованого вибору технічних рішень активної частини електричних машин і апаратів PDF (Русский)
Андрей Андреевич Ставинский, Ростислав Андреевич Ставинский, Елена Андреевна Авдеева, Олег Олегович Пальчиков 70-79
Чисельно-польовой аналіз магнітного поля трифазного асинхронного двигуна в статиці і динаміці PDF (Русский)
Владимир Иванович Милых, Лариса Васильевна Шилкова 80-87
Мультіградіентность полів в масиві ротора шнекового електромеханічного перетворювача PDF (Русский)
Николай Николаевич Заблодский, Владимир Юрьевич Грицюк 88-92
Структурний синтез складних електромашинних агрегатів з використанням їх генетичних програм PDF (Русский)
Василий Федорович Шинкаренко, Анна Анатольевна Шиманская, Юрий Васильевич Гайдаенко 93-101
Удосконалення конструкції генераторів для вітроустановки з аеродинамічній мультиплікацією PDF (Русский)
Виктор Иванович Панченко, Дмитрий Владимирович Цыпленков, Марина Сергеевна Кириченко, Сергей Иванович Федоров, Андрей Николаевич Гребенюк 102-109
Розробка регульованих асинхронних двигунів із застосуванням структурно-параметричної оптимізації PDF (Русский)
Ростислав Николаевич Еноктаев 110-114
Обгрунтування впливу процесу старіння на електричні та магнітні властивості шихтованних сердечників електричних машин PDF
В’ячеслав В’ячеславович Прус, Олександр Олександрович Сьомка, Сергій Євгенович Дзеніс 115-122
Дослідження нестаціонарного нагріву двигуна з катящимся ротором відкритого виконання PDF (Русский)
Андрей Владимирович Егоров, Алексей Александрович Дунев, Андрей Михайлович Масленников, Владимир Данилович Юхимчук 123-130