№ 20 (1345) (2019)

Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електричні машині та електромеханічне перетворення енергії = Вестник Национального технического университета «ХПИ». Серия: Электрические машины и электромеханическое преобразование энергии = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Electrical Machines and Electromechanical Energy Conversion : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — № 20. — 204 с. — ISSN 2409-9295

Зміст

Статті

Забезпечення якісного електропостачання в електричних мережах систем розподілу з відновлюваними джерелами енергії PDF
Андрій Федорович Жаркін, Володимир Олександрович Новський, Вячеслав Володимирович Мартинов, Андрій Георгійович Пазєєв 4-13
DC-DC перетворювач з широким діапазоном забезпечення режиму природної комутації в нулях напруги PDF
Андрій Борисович Блінов, Дмитро Валерійович Вінніков, Володимир Вікторович Івахно, Володимир Васильович Замаруєв, Богдан Олександрович Стисло 14-19
Особливості фільтрації ШІМ послідовності при формуванні квазісинусоїдальної напруги в мостовому інверторі PDF (Русский)
Валерий Иванович Колосов, Евгений Викторович Васечко 20-27
Струм навантаження електричної моделі електромеханічної системи мережі водопостачання PDF
Валерій Степанович Бойко, Микола Іванович Сотник 28-34
Сонячна електростанція з фотоелектричними панелями на даху потужністю 1.8 МВт PDF (English)
Али Хайдар Гафар Абугоух 35-41
Стабілізація напруги на конденсаторах комірок в модульних багаторівневих инверторах шляхом застосування поліпшеної просторово-векторної ШІМ PDF (Русский)
Александр Андреевич Плахтий, Владимир Павлович Нерубацкий, Владислав Романович Цыбульник 42-52
Візуально-блокова модель імпульсного перетворювача постійної напруги інвертуючого типу PDF (Русский)
Дмитрий Геннадиевич Алексеевский, Ольга Олеговна Панкова, Константин Олегович Турышев 53-57
Елементи цифрової енергетики в контролі стану мережі, що побудовані на вимірах допоміжних параметрів PDF
Олег Герасимович Гриб, Ігор Тимофійович Карпалюк, Сергій Вікторович Швець, Наталія Валентинівна Рудевіч 58-64
Перспективи застосування перетворювачів частоти на основі автономних інверторів струму для вітроенергетики PDF (Русский)
Александр Юрьевич Бару, Евгений Аркадьевич Педан, Андрей Олегович Ус, Владислав Васильевич Филатов, Юрий Львович Шинднес 65-71
Моделювання системи електропостачання метрополітену з двонаправленим потоком енергії PDF (Русский)
Георгий Георгиевич Жемеров, Денис Сергеевич Крылов, Артем Вячеславович Машура 72-77
Аналіз струму мережі в схемах двадцятичотирьох пульсних керованих випрямлячів PDF (Русский)
Денис Сергеевич Крылов, Ольга Игоревна Холод 78-83
Моделювання процесів в трифазному тиристорному перетворювачі змінного напруги з фазоступенчатим регулюванням вихідної потужності PDF (Русский)
Андрей Владимирович Кипенский, Евгений Игоревич Король 84-91
Оцінка показників бортової акумуляторної системи накопичення енергії залізниці на основі дволанцюгового перетворювача постійної напруги з розділеною комутацією PDF (Русский)
Владимир Викторович Ивахно, Богдан Александрович Стысло, Людмила Викторовна Фетюхина, Владислав Юрьевич Тихомиров 92-101
Кремній легований германієм (sige), як матеріал для виготовлення силових напівпровідникових приладів, стійких до дії вторинного космічного випромінювання PDF (Русский)
Сергей Витальевич Быткин, Татьяна Владимировна Критская 102-109
Розрабока кінетичного накопичувача електричної енергії з магнітною компенсацією PDF (Русский)
Игорь Львович Васильев, Виктор Григорьевич Сыченко, Михаи Павличенко, Сергей Викторович Арпуль, Алексей Анатольевич Данилов 110-115
Залежність поздовжньої магнітної проникності і поперечної електропровідності від механічних навантажень на валу PDF (Русский)
Борис Митрофанович Горкунов, Сергей Геннадьевич Львов, Салиба Абдель Нур, Шахин Іссам 116-121
Покращення якості електроенергії в локальних системах електропостачання шляхом управління режимами роботи двонапрямлених трифазних перетворювачів напруги PDF
Андрій Федорович Жаркін, Андрій Георгійович Пазєєв 122-128
Новий підхід до розробки реактора для електромережних протизавадних фільтрів на великі струми PDF
Володимир Олександрович Павловський, Олег Миколайович Юрченко, Юрій Олександрович Твердохліб 129-132
Комплексне забезпечення нормованих показників якості напруги електропостачання в трифазних мережах на основі застосування гібридних фільтрокомпенсуючих перетворювачів PDF
Денис Олександрович Малахатка, Сергій Олександрович Палачов 133-139
Апаратна реалізація фазової автопідстройки частоти в біомедичних діагностичних пристроях PDF (Русский)
Сергей Карминович Мещанинов, Сергей Викторович Марченко, Александр Анатолиевич Сотник, Елена Михайловна Гулеша 140-145
Реалізація алгоритмів цифрової обробки сигналів в біомедичних електроних пристроїв в базисі ПЛІС фирми XILINX PDF (Русский)
Александр Сотник 146-151
Новий спосіб керування паралельним силовим активним фільтром на основі модифікованої p-q-r теорії потужності PDF
Дмитро Васильович Тугай, Георгій Георгійович Жемеров, Сергій Іванович Корнелюк, Олександр Олександрович Шкурпела 152-160
Моделювання процесу позиціонування підйомного «крана - кулі» PDF (Русский)
Вера Николаевна Шамардина, Владимир Владимирович Пилипенко 161-166
Порівняльний аналіз потужності магнітних втрат в осерді статора турбогенератора з аксіальним вентиляційними каналами в його ярмі і зубцях PDF (Русский)
Владимир Иванович Милых, Светлана Афанасьевна Ревуженко 167-171
Чисельно-польова оцінка ефективності укорочення трифазної обмотки статора циліндричного індуктора магнітного поля PDF (Русский)
Владимир Иванович Милых, Лариса Васильевна Шилкова 172-176
Формалізований опис елементів напівпровідникових перетворювачів електроенергії на різних рівнях декомпозиції PDF
Олександр Олегович Ушкаренко 177-182
Режими вставки постійного струму з повністю керованими тиристорами PDF
Євген Ігорович Федів, Ольга Михайлівна Сівакова 183-188
Дослідження можливості застосування СРД для тягового електропривода тролейбуса PDF (Русский)
Виктор Алексеевич Барский, Роман Владимирович Афенченко, Роман Анатольевич Быканов 189-193
Ковзний режим другого порядку в задачі слідкування за вихідною напругою матричного перетворювача PDF
Тарас Володимирович Мисак 194-199