№ 20 (1345) (2019): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електричні машині та електромеханічне перетворення енергії = Вестник Национального технического университета «ХПИ». Серия: Электрические машины и электромеханическое преобразование энергии = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Electrical Machines and Electromechanical Energy Conversion : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — № 20. — 204 с. — ISSN 2409-9295

Опубліковано: 2019-11-24

Статті